اداره‌ کل راه و شهرسازی استان گیلان به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد، عملیات احداث معابر شهرک سفیدرود رشت (حوالی مسکن مهر) را بر اساس مجوز هیأت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با ...