صرفه جویی در مصرف آب نیازمند مدیریت شهری قوی است. وقتی هیچ نظارتی روی هدر رفت آب نداریم نباید از مردم توقع صرفه جویی داشته باشیم . از مدیریت شهری و مسولین شهرداری و آب و فاضلاب می خواهیم با تعریف ...