انجمن شهرسازی ایران آغاز سال ۱۳۹۷ را به تمام شهرسازان و متخصصان علوم شهری تبریک میگوید و  سالی پر از موفقیت و روزی فراوان را برای شما از خداوند خواستاریم .   برای ارسال این پیام به دوستان خود به ...