عصر امروز دوشنبه هشتم مردادماه جاری، نشست جمع‌بندی از دفتر هفدهم با محوریت برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار در سالن اجتماعات شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.   دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ...