معاون بازآفرینی شهری استان خراسان رضوی جزئیات ۱۶پروژه بهره برداری شده با اعتباری بالغ بر ۲۶۰میلیارد ریال، در حاشیه شهر مقدس مشهد را تشریح کرد. محمد جواد اسلامی، معاون بازآفرینی شهری استان خراسان رضوی ...