نشست «اندیشه و تمدن ایران شهری» فردا در خانه گفتمان شهر تهران برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سی و پنجمین نشست از سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایران شهری در روز سه شنبه ...