۱۰/۰۹/۲۰۱۸, ۲۲:۴۲ - عباس ریاضت: جلسه۲۶ : دوشنبه ۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۳ https://www.instagram.com/p/BnjjyhdnQKP/?taken-by=urba nity.ir موضوع: تکمیل جدول آسیب پذیری"کالبدی" در مرحله "بازیابی" پس از زلزله. ...