گروه راه و شهرسازی    عضو کمیته انطباق فرمانداری تهران از برگشت مصوبه شورا در مورد نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس خبر داد. قانبیلی، عضو کمیته انطباق فرمانداری تهران با بیان اینکه کمیته انطباق برای مصوبه ...